КЛУБ ПО ЕЗОТЕРИКА И ФИЛОСОФИЯ

Велика Ложа на Старият и Приет Шотландски Ритуал в България

НАЧАЛО
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЕСТНИК "СВЕТЛИНА"
ГРАДЕЖИ
ГАЛЕРИЯ
ВЛСПШРБСледваща среща на КЕФ:ПОСЛЕДНИ ГРАДЕЖИ:
Нека да опазим храма
Св. Тривелий - хан Тервел
Светлина
Морална антропология
Фридрих Ницше
Музиката в ритуала
Когато започнах да обичам себе си...
Отдаденост
За "търсещият" и "пътят"
Масонът без регалии
За свободата, волята и свободната воля
Храмът - възникване
Олтарът на трите велики Светлини в Масонството
Двамата Св.Йоан и значението им в масонското учение
Гностицизмът и Богомилството за Създателя и Възкресението
По-щастлив от Бог
Съвременен прочит на Сократ
Опознай себе си
Бъдещето на свободното зидарство
Дюлгерски ритуал
За ударите на сърцето
АРХИВ:
За свободата, волята и свободната воля
Храмът - възникване
Раждането на светлината
Отрицанието - основен психологически защитен механизъм
Ритуалите и символите във Франкмасонството
Трите въпроса
Знанието, информацията и истината - път за определяне на реалността
Масонство без престилка
В търсене на смисъла - I част
Животът на масона - измерение
Свободата като просвещение и себепознание
Протомасонството и Франсоа Вийон

100 ГОДИНИ ВЕЛИКА ЛОЖА В БЪЛГАРИЯ:
Масонството и морската идея на България
Велика Ложа и "Черноморски приятели" във Варна (1884-1922-1940г.)
90 години от внасянето на светлина в ложа „Черноморски приятели”
Боян Абаджиев и приносът на братята масони за европейският облик на Варна
Великата ложа на България – 1917-1941год.
Цялата истина как масоните спасяват през 1877г. русенските жители

  Начало| Мероприятия|Градежи|Галерия|ВЛСПШРБ
 © 2020, Велика Ложа на Старият и Приет Шотландски Ритуал в България