КЛУБ ПО ЕЗОТЕРИКА И ФИЛОСОФИЯ

Велика Ложа на Старият и Приет Шотландски Ритуал в България

НАЧАЛО
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЕСТНИК "СВЕТЛИНА"
ГРАДЕЖИ
ГАЛЕРИЯ
ВЛСПШРБСледваща среща на КЕФ:
                   ДОБРЕ ДОШЛИ

   

М.Мардикян    
14 септември 6017г. - Долината на Варна    

                    
   НАГРАДА НА КЕФСКАУТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
По време на Втората научна конференция, организирана от КЕФ, бе представена наградата, която ще бъде връчвана ежегодно за специален принос.
Първият носител на новоучредената награда е Бр.:Стоян Станков.
На 27.август.2016г. в местност Аладжа манастир, Варна бе поставено началото на Младежка организация към ВЛСПШРБ - "Скаути". Скаутската организация има за цел да утвърждава чувство за общност и другарство сред подрастващите деца.
Водени сме от идеята, че качествени мъже се изграждат от качествени деца и че ние сме тези, които от ранна възраст, трябва да приучим нашите наследници да си задават изконните въпроси: Кой съм? Накъде вървя? Защо отивам там?
НОВИ ГРАДЕЖИ
  Начало| Мероприятия|Вестник "Светлина"|Градежи|Галерия|ВЛСПШРБ
 © 2021, Велика Ложа на Старият и Приет Шотландски Ритуал в България