Определение за масон

Истинският масон се отличава от останалата част на човечеството с неизменната висока нравственост на неговото поведение. Другите хора са почтени поради страх от наказание, което законът може да им наложи. Те са религиозни в очакване да бъдат възнаградени, или в ужас от дявола, или в страх от отвъдното.
Масонът ще бъде справедлив, дори ако няма закон - човешки или божи, с изключение на закона, записан в сърцето му от неговия Създател. При всякакви условия, при всяка религия и система, той е един и същ.
Той коленичи пред Вселенския трон на Бог в знак на благодарност за благословията, която е получил, покорно молейки за бъдещата си закрила.
Той почита добрите хора от всички религии.
Той не обезпокоява вярата на другите.
Той подтиска своите страсти, защото те не могат да бъдат задоволени без да навреди на ближния или на самия себе си. Той не обижда, защото той не желае да бъде обиждан. Той не взема дългове, за които е сигурен, че не може да върне, защото честността е негов принцип.

Определение за масон публикувано в Алманаха на фермерите за 1823г., отпечатан в Андовер, Масачузетс

   

Definition of a Freemason

The real Freemason is distinguished from the rest of Mankind by the uniform unrestrained rectitude of his conduct.
Other men are honest in fear of punishment which the law might inflect.
They are religious in expectation of being rewarded, or in dread of the devil, in the next world.
A Freemason would be just if there were no laws, human or divine except those written in his heart by the finger of his Creator. In every climate, under every system of religion, he is the same.
He kneels before the Universal Throne of God in gratitude for the blessings he has received and humble solicitation for his future protection.
He venerates the good men of all religions.
He disturbs not the religion of others.
He restrains his passions, because they cannot be indulged without injuring his neighbor or himself.
He gives no offense, because he does not choose to be offended.
He contracts no debts which he is certain he cannot discharge because he is honest upon principal.

In The Farmers Almanac for 1823 published at Andover, Mass.,
printed under the heading


 © 2023, Grand Lodge of Ancient and Accepted Scottish Rite of Bulgaria